Toepassen van permacultuur bij tuinieren

In dit artikel hebben we het over de toepassing van permacultuur bij het tuinieren. Wat tuinieren is, zal waarschijnlijk gekend zijn. Voor de volledigheid zullen we daar eerst toch op ingaan. Vervolgens leggen we uit wat permacultuur is.

Wat is tuinieren?

Tuinieren is een recreatieve bezigheid. Je bewerkt een stuk grond waarop je planten teelt. Dat kan voor de sier zijn, maar ook voor groenten voor consumptie, bijvoorbeeld in een volkstuintje. Die consumptie kan alleen voor jezelf en eventueel gezin zijn, maar ook om weg te geven aan familieleden en vrienden. Het gaat echter niet om een commerciële activiteit, zoals dat bij een tuinderij wel het geval is. Je doet het om je geestelijk te ontspannen, omdat je lichamelijk bezig bent en er niet continu bij na hoeft te denken. Je hebt een schuurtje waar je je tuingereedschap bewaart. De activiteiten kunnen bestaan uit onder meer zaaien, planten, spitten, water geven, (kunst)mest toevoegen, kantsteken en opbinden.

Wat is permacultuur?

Het woord permacultuur is samengesteld uit perma, wat van permanent komt, en cultuur, waarmee datgene wat je teelt wordt bedoeld. Het zijn een visie met technieken om op een verantwoorde manier met grond om te gaan. Twee Australiërs, namelijk David Holmgren en Bill Mollison, hebben die ontwikkeld in de zeventiger jaren, waarbij ze gebruikmaakten van kennis die ze hadden opgedaan in de bossen van Tasmanië. Het doel van permacultuur is dat mensen leven in symbiose met de natuur. Dat betekent dat naar de mens wordt gekeken als deel uitmakend van het ecosysteem in totaliteit. Het gaat om de continuïteit van het ecosysteem en niet om suboptimalisatie. We praten over een methodologie voor het ontwerpen van een duurzame leefomgeving waar met en niet tegen de natuur wordt gewerkt.

© Pexels

Tuinieren en permacultuur

Als we de methodologie van permacultuur toepassen op het tuinieren, dan streven we een tuin na die niet alleen nuttig en mooi is voor onszelf, maar ook de organismen die in en van die tuin leven. We noemen dat biologisch tuinieren. Je stemt je tuin af op de omgeving en je richt die met veel variëteit in, om zo planten te telen die gezond zijn en daarnaast heb je een groot aantal verschillende organismen in je tuin. Die variëteit zorgt voor een balans in je tuin, waardoor er geen behoefte meer is aan kunstmest en gif. Mits goed toegepast, kan je in je tuin meer planten hebben en krijg je een hogere opbrengst. Wieden dient onnodig te worden en ook het water geven. Niet alle planten hoeven dezelfde hoeveelheid zonlicht te ontvangen. Daarmee kan je bij het planten rekening houden. Niet alleen wat boven de grond gebeurt is relevant, maar ook de situatie in de grond. Het is goed om te zorgen voor een laag organisch op de grond. Dat beschermt de grond, zorgt voor voeding van de planten en is ook nuttig voor de organismen die in en op de bodem leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *