Recherche (Nom ang. ou Fra.)

Thème

Traduit le mot français . en anglais

Nom anglais Nom français
NAP .
NAPTR .
NASI .
NAV .
NBA .
NBA .
NBAR .
NBFP .
NBIPX .
NBS .
NBT .
NBTNS .
NBTS .
NCA .
NCB .
NCD .
NCF .
NCIA .
NCIP .
NCL .
NCP .
NCQ .
NCSA .
NCSA .
NCSC .
NCSI .
ND .
NDD .
NDIF .
NDL .
NDP .
NDPS .
NDR .
NDS .
NE .
NEAT .
NEBS .
NEC .
NEG .
NEM .
NEMA .
NEST .
NET .
netapi32.dll .
NETBT .
Network+ .
newdev.exe .
NEXT .
NFAR .
NFP .
NFPA .
NFU .
NgcSvc .
NGEN .
NGFF .
NGIO .
NGPD .
NGS .
NGSC .
NGSCB .
NGWS .
NHDR .
NHS .
NIAS .
NIC .
NICD .
NIDS .
N-IDS .
NIPS .
NIS .
NIST .
NIU .
NLA .
NLDM .
NLM .
NLP .
NLP .
NLS .
NLS .
NLS .
NLSFUNC .
NLX .
nm .
NMC .
NME .
NMEA .
NMF .
NMI .
NMM .
NMP .
NMS .
NMVT .
NN .
NNPC .
normaliz.dll .
NoSQL .
notepad.exe .
NPA .
NPI .
NPL .
NPM .
NPM .
NPMS .
NPPS .
NPR .
NPS .
NPS .
NQS .
NRC .
NREN .
NRM .
NRP .
NRTC .
NRU .
NSEC .
NSF .
NSPI .
NSS .
NSS .
NT .
NT file system .
NTF .
NTFRS .
NTLM .
NTLMSSP .
NTOSKRNL .
NTP .
ntp.conf .
NTRAS .
NTSA .
NTVDM .
NTW .
NUI .
null .
NUMA .
NvBackend .
NVMe .
NVMHCI .
NVO .
NVP .
NVR .
nvtray .
NWI .
NX .
o .
OAB .
OATH .
OBD .
OBEX .
OBM .
OC .
OC .
occache.dll .
OCP .
OCT .
OD .
odbc32.dll .
ODCS .
ODD .
ODE .
ODM .
ODP .
ODS .
ODS1 .
ODSI .
ODT .
ODX .
OE .
OES .
OES .
OFC .
OFDM .
OFDMA .
OFN .
OH .
OHA .
OHCI .
OIM .
OLED .
olm .
OM .
OMA .
OMA-DM .
OMF .
OMR .
OMS .
OMTP .
ONC .
REGSVC .
regsvr32.exe .
ONI .
OOB .
OOB .
OOBE .
OODB .
OOO .
OOOS .
OOXML .
OPAC .
OP-AMP .

Nombre d'éléments trouvés : 3476

Lexique anglais-français informatique (13.000 mots): hardware, software, réseau, système d'expoitation, bureautique, multmédia (english, french, translate)

 
 

Copyright www.glossaire.be Kramer Steven Belgique Dictionnaire anglais-français

Etre au courant des mises à jour du site par Facebook :